Ekorrn satt i granen

Ekorre 

Vi har valt att skriva om ekorren för att det är intressant. 

Utseende:

På vintern är den grå och på sommarn är den brun. 

Föda:

Kottar, svampar, bär och nötter. Ekorren äter frön från kottar. Den skalar kottarna med sina stora gnagartänder. 

Hur överlever djuret? 

Ekorren samlar mat till vintern. Den gömmer mat i hålor. 

Intressant fakta:

Den kan skala 100 kottar på en dag. Den hoppar mellan träden. Den styr sin svans. 

 

Ingrid och Ian åk 1 AF, 26.4.2018.