Robotar

Robotprojekt i slöjdsalen

 

ÅK 1 har besökt slöjdsalen.

Vi har börjat göra robotar.

Vi håller på till sommaren.

Vi gick i genom alla regler.

Vi planerade våra robotar.

Sedan gick vi och ta bitar.

Sedan fick vi börja.

Vi fick börja såga.

Sedan fick vi börja träna att spika.

När vi är klara ska vi börja måla robotarna.

Så här ser det ut när vi jobbar!

 

När vi har målat dem ska vi skriva en berättelse om våra robotar.

 

Oscar och Rasmus åk 1 AF, 26.4.2018