Robot

 Robot  

Vi började med att planera i våra småslöjds häften.

Sedan sågade vi i slöjdsalen.

Och sedan slipade vi våra bitar.

Och sedan spikade och limmade vi dem ihop.

Och sedan målade vi våra robotar.

Det var roligt att laga roboten tyckte de flesta i klassen.

De tog 1.5 månad att göra roboten.

Här är en bild på några färdiga robotar.

Amos .Å  och Amos. F