FÖRETAGSBYN

Vi årskurs 6 åkte igår, 23.3, till Företagsbyn i Vik. Företagsbyn är en plats där sjätte klassister får prova på att jobba i det “riktiga livet” påolika företag, t.ex. Nokia, Alepa, Terveystalo, Metsänhoitoyhdistys, Nordea, HSL, Samsung m.m. Företagsbyn var på finska, så det var medsamma en övning med finska språket. Vi förberedde oss till Yrityskylä genom att gå igenom svåra arbetsbegrepp och vart man ska betala vad. I företagsbyn fanns några andra skolor som alla finska skolor. Man fick önska inom företag på vilka arbetsplatser man ville jobba på, och i skolan hade vi arbetsintervjuer med vår lärare. Alla fick inte sina önskan uppfyllda men det blev en väldigt rolig och lärorik utflykt i alla fall.